Za vínem na Znojemsku

Znojmo a víno je se sebou velice úzce spjato. Kdy se víno na Znojemsku začalo pěstovat, neexistují přesné záznamy. Říká se, že vinnou révu přinesli na Moravu římské legie. Ale pěstování vinné révy zapustilo kořeny až v období velkomoravské říše. První písemné zmínky pocházejí z 11. a 12. století. Koncem 13. století byl ve Znojmě založen vinařský cech. Znojemské víno mělo výbornou pověst a dodávalo se na stůl českých králů. Až do 16. století se vinohradnictví a vinařství dařilo, upadlo však nadlouho po třicetileté válce v 17. století. Obnoveno bylo až v 19. století a dosáhlo vysoké úrovně, kterou si podrželo až dosud. Milovníci vína mohou navštívit nespočetně vinných sklepů a vinoték ať už zvučných značek jako jsou Vinné sklepy Lechovice, Znovín Znojmo nebo vinařství Lahofer, tak i soukromé vinaře, kteří vyrábí víno vysoké kvality. Nesmí být ovšem ani opomenuty krásné vinice.

Každoročně na začátku září se ve Znojmě koná slanost vína nazvaná Znojemské historické vinobraní. Znojemské vinobraní je kulturně společenskou akcí nadregionálního charakteru, která symbolizuje oslavu sklizně vinné révy, ale je také zaměřeno na poznávání tradic, historie a také soudobé kultury. Jeho dějištěm je takřka celé centrum města, respektive velká část městské památkové rezervace a její okolí.

Program je rozdělen do dvou částí, které se časově i prostorově prolínají. Historické části dominuje slavnostní průvod městem v pátek večer a v sobotu odpoledne. Tvoří jej na tři sta postav v dobových kostýmech, a nechybějí pochopitelně koně a řada atrakcí. Zlatým hřebem je manželský královský pár - Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou. Průvod je zakončen slavnostní scénou na hlavním pódiu.

Velký zájem je také o rytířské turnaje, historické tržiště s řemeslníky a prodejci, ale i o vojenské ležení. Návštěvníkům se nabízí také kulturní program, který vrcholí v sobotu večer tradičním ohňostrojem. Neodmyslitelnou součástí ZV je také Jubilejní zemská výstava Znojemsko - zahrada Moravy a Hospodářská výstava. Nezapomíná se ani na duchovní program v kostelech sv. Michala a sv. Mikuláše. Nedílnou součástí Znojemského vinobraní je vinařský program, kde výrobci vína prezentují své produkty a pořádají naučné degustace a ochutnávky vín.

Křížový sklep v Příměticích

Sklep byl vybudovaný v 18. století jezuity a je jedním z největších sklepů v republice. Sklep je možno navštívit individuálně od 1. 1. do 31. 8. každý pátek od 12 do 14 hodin, denně po16. hodině přes hotel "N" (po ohlášení na recepci). Pro skupiny i s možností degustace.

Malovaný sklep Šatov

Sklep se nachází ve vinařské obci Šatov asi 12 km od Znojma. Pískovcové stěny s malbami představuje naivní umění a bylo vytvořené v letech 1934-1968. Prohlídka i s ochutnávkou je možná pro nejméně 5 osob dle dohody.

Modrý sklep

Modrý sklep se nachází v obci Nový Šaldorf, která je v dosahu městské hromadné dopravy města Znojma. Pískovcový sklep je 400 let starý a jsou tam chodby dlouhé 350 m, nachází se 20 m pod zemí a je tu uchováno asi 60 sudů vína různého stáří. Vína v modrém sklepě jsou vyráběna z hroznů, které dozrály ve vinicích na Kraví hoře a Načeratickém kopci.

Šobes

Tato lokalita není významná jen tím, že nabízí úchvatnou krajinnou scenérii, ale také archeologickými nalezišti. Byla osídlena již ve starší době kamenné. V pozdní době kamenné se Šobes stal důležitým společenským a hospodářským sídlem. Řeka Dyje představovala významnou komunikaci. Již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy. Díky příznivým klimatickým podmínkám jsou vína z této oblasti mimořádně kvalitní. V minulém století bylo dodáváno na císařský dvůr i do význačných vídeňských restaurací. V současné době se na této lokalitě pěstuje vinná réva na celkové ploše 11 ha. Pěstuje se zde nejvíce Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a vlašský.

Penziony a restaurace GAUDEO ve Štítarech hodnocení